שאלות ותשובות

מקרקעין

ברצוני לרכוש דירה. מה תפקידו של עורך הדין בתהליך בנוסף על הסיוע בניסוח החוזה?

תפקידיו של עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין משמעותיים ועיקרם מזעור הסיכון בביצוע העסקה כמו גם קידום עסקה אטרקטיבית לרוכשים ולמוכרים במקצועיות וביעילות.

ראשית, עבור הרוכשים עורך דין מקרקעין הוא זה אשר יבצע את הבדיקות המקדימות לרכישה: יוודא את זהות המחזיקים בנכס ואת זכויותיהם, יבדוק האם קיימת הערת אזהרה, שעבודים או חובות  לעירייה, לבנקים או לצד ג’. בנוסף, עורך דין מקרקעין ינחה את הרוכשים באשר לתשלומי המס אותם עליהם לשלם בגין הרכישה ואף יוכל להמליץ על תכנון מס מיטבי.

עבור המוכרים עורך דין מקרקעין יבדוק את זהות הרוכשים וככל הניתן את יכולתם לשלם את מלוא התשלום עליו סוכם על פי פרקי הזמן שנקבעו. בנוסף, יוודא את זכויות המוכר בנכס ויטפל בקשיים ככל שיתעוררו. בנוסף, מתפקידו של עורך דין מקרקעין לבדוק האם קיימת עבור המוכרים חבות נוספת כלשהי כגון היטל השבחה או מס שבח.

בן זוגי ואני מתכוונים לרכוש דירה מקבלן. במסגרת העסקה אנו משלמים עבור שכר טרחת עורך דין. האם זה מעיד על כך שאנו יכולים להשתמש בשירות של עורך הדין של הקבלן עבור עריכת החוזה לדירה בה אנו מעוניינים?

שכר הטרחה המשולם לעורך הדין של הקבלן הינו עבור מגוון שירותים שרק הוא יכול לבצע: מכין את ההסכם, מדווח על העסקה לרשויות ולבסוף גם רושם את הדירה על שמכם. חשוב לזכור! הלקוח של עורך דין זה, הוא הקבלן ולא אתם. לכן, אין זה מתפקידו להגן על הזכויות שלכם כרוכשים, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין מטעמכם שיבדוק את ההסכם ויוודא כי זכויותיכם לא נפגעות.

מה זה מס רכישה? ומה גובה התשלום?

מס רכישה הוא מס אשר גובה המדינה בגין רכישת נכס מקרקעין כגון דירה, בית, מגרש, חנות וכו’.

מס הרכישה מחושב על פי מדרגות, המתעדכנות אחת לשנה, בהתאם לעלות הנכס הנרכש. במידה ומדובר בדירה ראשונה לצורכי מגורים ניתן לקבל פטור על התשלום, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין .

מה זה מס שבח? ומה גובהו?

מס שבח הוא מס הנקבע על פי גובה הרווח שהפקתם מן הנכס, ורלוונטי במידה והנכס נמכר במחיר הגבוה ממחיר הרכישה שלו. ישנן סיבות רבות לקבלת פטור ממס שבח, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין מקרקעין בעניין.

בשל עליית מחירי הדיור, אנו מתקשים לרכוש דירה ונאלצים לשכור. לאחרונה מצאתי דירה אשר אני מעוניינת לשכור – קרובה לגני הילדים ולתשתיות נוספות. האם עליי לפנות לעורך דין לביצוע ההסכם או שהסכם שכירות סטנדרטי שהורדתי מהאינטרנט מספיק?

ישנה נטייה בציבור להקל ראש בחתימה על הסכם שכירות. חשוב להבין שהסכם שכירות אשר אינו מתייחס לנסיבות מיוחדות בנכס כגון תיקון ליקויים על ידי מי מהצדדים, הסדרי תשלומים לרשויות או לוועד הבית עלול להביא לסכסוך בין הצדדים, לפינוי בכוח או לבעיות בגבייה. כדאי להימנע מכל אלה, במיוחד כאשר מדובר במשפחה שוכרת אשר קבעה מושבה באזור מגורים בו היא נהנית מהתשתיות המקומיות, ולנסח הסכם שכירות על ידי עורך דין מומחה בתחום.

הוצאה לפועל

קיבלתי המחאה מלקוח בגובה של 5,000 ₪ שאינה מכובדת. האם יש מה לעשות בעניין?

במידה והלקוח אינו מוגדר כפושט רגל, ניתן לגבות ממנו את התשלום לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין במסגרת ההוצאה לפועל. כדאי לדעת כי כיום מערכת ההוצאה לפועל מפעילה שירות “מסלול מהיר” לגביית חובות של עד 10,000 ₪.

יש אצלי המחאה שמועד פרעונה עבר לפני שנה? האם ניתן לפרוע אותה?

על פי פקודת השטרות יש לכבד המחאה עד 6 חודשים ממועד פרעונה. אבל, החוב לא אבוד. הפקד את ההמחאה והמתן שתחזור. לאחר מכן ניתן לפרוע אותה באמצעות ההוצאה לפועל. על גביית החוב חלה התיישנות של 7 שנים.

לקוח חייב לי כספים בגין שירות שסיפקתי לו. מה עליי לעשות?

ראשית, רצוי להוציא ללקוח מכתב התראה מטעם עורך דין עם דרישה לתשלום החוב. בחלק ניכר מהמקרים התראה זו מספיקה והחוב משולם במלואו.

במידה והחוב לא שולם, ניתן לפנות לערכאה משפטית או ישירות להוצאה לפועל, תלוי בסכומים האמורים ולהגיש תביעה בעניין. חלק ניכר מהמקרים מסתיים בהסכם פשרה בין הצדדים והחוב משולם. במידה והעניין לא נפתר במסגרת הסכם פשרה, יש צורך להמתין לפסק הדין ובאמצעותו ניתן לפעול דרך ההוצאה לפועל באשר לביצועו היעיל של פסק הדין.

צוואות וירושות

כיצד ניתן לפסול צוואה? ומהן הטענות בפסילת צוואה

על מנת לפסול צוואה יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה להתנגדות לצו קיום צוואה. צוואה עלולה להיפסל ממגוון סיבות המצוינות בדין הישראלי: חתימת צוואה שלא בנוכחות 2 עדים, השפעה בלתי הוגנת, עריכת צוואה באונס או באיום, צוואה שנערכה כתוצאה מתחבולה או תרמית, צוואה שאינה ברורה, צוואה שנפלה בה טעות חד משמעית, צוואה שהכתוב בה אינו ישים ועוד.

על מנת להימנע מפסילת צוואה, ולערוך צוואה שאינה משתמעת לשתי פנים ומקיימת את רצון המצווה, רצוי לפנות לעורך דין המתמחה בעריכת ובקיום צוואות.

האם ניתן לבטל צוואה?

צוואה בטלה כאשר מושמדים כל ההעתקים שלה, או כאשר נחתמת צוואה מאוחרת יותר, המבטלת את קודמתה. על מנת להימנע מקשיים ובעיות עתידיות אפשריות, רצוי לפנות לעורך דין על מנת לערוך תצהיר מסודר באשר לביטול הצוואה.

אשתי הציעה לי לעשות צוואה הדדית. מה זה אומר?

צוואה הדדית היא צוואה משותפת לשני בני הזוג, אשר על מנת לשנותה יש צורך בהסכמתו בכתב של בן הזוג. במידה ונפטר בן הזוג, על מנת לבצע שינוי בצוואה על בן הזוג להסתלק מזכותו בעיזבון בן הזוג ולהשיב אליו את כל מה שנטל ממנו. הערמת הקושי היא על מנת להקשות על מצב בו בני הזוג הסכימו על יורשים ולאחר מותו של אחד מהם, משנה בן הזוג את הצוואה. קראו עוד על סוגי צוואות כאן

משפט אזרחי-מסחרי

כיצד ניתן לרשום חברה?

כדי לרשום חברה בישראל יש לרשום אותה ברשם החברות בצירוף הפרטים הבאים: שם החברה, מטרותיה, פרטים בדבר הון מניות רשום, פרטים בדבר הגבלת אחריות, הצהרת דירקטורים ראשונים והצהרת בעלי מניות. עלות אגרת הרישום ברשם החברות עומדת על כ- 2,500 ₪

השכן גרם נזק לרכב שלי וברצוני לתבוע אותו בגין הנזק שנגרם לי. מה עליי לעשות?

ראשית, מומלץ לפנות לעורך דין אשר יעיין בכל החומר הרלוונטי על מנת להעריך את גובה ומהות הנזק. ייתכן כי עורך הדין יוכל לסיים את העניין, ולהשיג עבורך את הפיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט. בכל מקרה, על מנת להוכיח את התביעה יש צורך בעדי ראיה, חוות דעת של שמאי באשר לנזק שנגרם, קבלות, צילומים וכל מסמך אחר שיעידו על אשמתו של השכן בנזק ועל גובהו.

האם תביעה בגין הוצאת לשון הרע היא תביעה אזרחית?

תביעה בגין הוצאת לשון הרע נדונה גם במשפט הפלילי וגם במשפט האזרחי. הוצאת לשון הרע מהיבט המשפט האזרחי דנה בפיצוי לנפגע, ללא הוכחת נזק של עד ל – 50,000 ₪. במידה והפרסום נעשה בזדון הפיצוי עשוי לעלות עד ל- 100,000 ₪