תהליך ההוצאה לפועל נפתח עם פנייתו של הנושה בעצמו או באמצעות עורך דינו ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין או עם בקשה לביצוע שטר (שטר חוב, המחאה וכדומה). לאחר פתיחת התיק, שולחת לשכת ההוצאה לפועל באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה “מכתב אזהרה בהוצאה לפועל”  המכיל את פרטי החוב, גובהו, גובה התשלום החודשי ופרטים נוספים.

ממועד מסירת האזהרה, רשאי הנושה, באמצעות עורך דינו לנקוט הליכים כנגד החייב לרבות עיקולים שונים.

בפני חייב אשר קיבל מכתב אזהרה עומדות מספר אפשרויות פעולה:

  • תשלום החוב בהתאם למצוין במכתב האזהרה.
  • התייצבות בתוך 21 יום ממועד מסירת מכתב האזהרה לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל עם המסמכים המצוינים במכתב האזהרה. מטרתה של חקירת היכולת היא לקבוע את יכולתו הכלכלית של החייב על מנת לייצר עבורו פריסת תשלומים חודשית ההולמת את יכולתו.
  • הגשה של בקשה לצו תשלומים לראש ההוצאה לפועל, בתוך 20 יום ממועד מכתב האזהרה, לצורך קביעת תשלום חודשי מופחת מזה שנקבע לחייב.

במידה וחייב לא פעל על פי אחת מהאפשרויות המצוינות לעיל, ניתן להפעיל נגדו הליכי עיקול שונים כגון: עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין, עיקול צד ג’ (משכורת, חשבון בנק וכדומה).

בפני חייב אשר עומדים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל עומדת האפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים או בקשה להכרה כחייב מוגבל באמצעים.

כאשר נפתח כנגד אדם פרטי תיק הוצאה לפועל, חלות עליו הגבלות שונות המקשות על ההתנהלות שלו מול הבנקים והרשויות השונות, לכן, כאשר מתקבל מכתב האזהרה רצוי לפנות לעורך דין המומחה בפעילות לשכת ההוצאה לפועל ובהתנהלות בפני הגורמים השונים בה על מנת למצות את מלוא האפשרויות העומדות בפני החייב.

עורך דין הוצאה לפועל יסייע בהתנהלות ובהסדרת החוב ופריסת התשלומים מול רשויות החוק והגבייה, אשר יחפשו אחר מקורות כספיים להשגת החוב.